دودبند (شیشه راه پله)

با توجه به گسترش زندگی آپارتمان نشینی، تلاش های بسیاری نیزمی شود که امنیت و آرامش زندگی در آپارتمان ها را افزایش دهد. بر همین اساس ساخت و ساز آن ها از اصول خاصی پیروی خواهند کرد.

یکی از همان اصول نام برده استفاده از شیشه ای در قالب دود بند است که به نوعی جزئی از الزامات پایان کار محسوب خواهد شد.

اما دود بند چیست و چه کارایی در ساختمان ها دارد؟

شیشه دود بند، شیشه ای است که به صورت مانع در بین طبقات قرار می گیرد و همانطور که از اسم آن پیداست برای جلوگیری از انتقال دود ناشی از آتش سوزی در ساختمان و عوارض ناشی از آن همچون خفگی و … خواهد بود.

شیشه دود بند، دربی از جنس شیشه سکوریت است که در هر طبقه ی ساختمان جدا کننده راه پله ها از اتاقک آسانسور و همچنین واحد ها است.

شیشه سکوریت ، شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و ضربه است که در موارد گوناگونی همچون دود بند مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل استفاده از این نوع شیشه مقاومت سکوریت در مقابل حرارت و شعله آتش خواهد بود و همین امر منجر به جلوگیری از انتقال شعله های آتش به دیگر طبقات در هنگام آتش سوزی می شود و امنیت راه پله ها این گونه تامین خواهد شد.