هندریل (جان پناه)

فضای بازی که در مقابل تراس است همیشه مساله ساز بوده و برای رفع این مشکل از زمان گذشته در ساختمان ها برای قسمت تراس نرده نصب می کنند و این حفاظ گذاشتن برای تراس بسیار رایج است. این نرده ها از جنس چوب، آلمینیوم و آهن بودند، اما امروزه با بهبود امنیت در معماری مدرن و زیبایی، متریال شیشه توانسته است جایگزین نرده های فلزی و چوبی شود.

جان پناه شیشه ای با نام دیگر “هندریل ” است که همانند حصاری بلند در تراس قرار خواهد گرفت و از سقوط هر چیزی می تواند جلوگیری کند. علاوه بر سقوط اشیا نیز مانع از ورود افراد غیر مجاز به محیط مورد نظر خواهد شد. جان پناه سازه ای تمام شیشه ای با ارتفاعی کمتر از 110 سانتی متر است و تا سقف کشیده نمی شود، بنابراین با بالکن شیشه ای بسیار تفاوت خواهد داشت.

این سبک کار دارای سطحی صاف و صیقلی است که همین امر منجر به عدم بالا رفتن افراد یا کودکان از آن خواهد شد.

شیشه ای که هندریل یا جان پناه از آن ساخته می شود از نوع شیشه سکوریت است. سکوریت، شیشه ای نشکن به همراه مقاومت و استحکام بسیار زیادی در برابر حرارت، فشار و ضربه با میزان بالا است که در صورت شکستن به دلیل تبدیل به تکه های کوچک لبه گرد، میزان جراحت را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.